Adres
Siciliëweg 61
1045 AX, Amsterdam
Nederland
Locatie
Beelden

Voorbij Funderingstechniek

Diversiteit aan funderingstechnieken

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden. Daarmee zijn we toonaangevend als het gaat om het leveren van draagvermogen voor de infrabouw, waterbouw, utiliteitsbouw en industriebouw. Wij bieden onze samenwerkingspartners creatieve en innovatieve oplossingen voor hun vraagstukken. Samen dragen we het succes en realiseren we mooie projecten.

Voorbij Funderingstechniek biedt haar samenwerkingspartners oplossingen voor hun vraagstukken en streeft naar het zijn van een betrouwbare en flexibele partner. We denken mee in het ontwerpproces en pakken door tijdens de uitvoering. Onze mensen zijn en blijven daarbij de sleutel tot ons succes. Samen dragen we het succes! Het is onze ambitie om voorop te lopen, te groeien en door te ontwikkelen. Dit vraagt daadkracht in een bewegende markt. De balans, tussen omzet en rendement enerzijds en ruimte voor ontwikkeling en specialisme anderzijds, is daarbij het uitgangspunt. Ons grootste kapitaal is de Kennis en Kunde van onze mensen. Zij maken het mogelijk dat we zowel grote aansprekende projecten als ook kleinschalig maatwerk kunnen realiseren. We benutten en bundelen onze unieke krachten waardoor we wendbaar en flexibel zijn en tegelijkertijd robuust en solide. Om deze ambitie waar te maken onderscheiden wij ons in samenwerking en ontwikkelen wij ons continu.

De veiligheid en gezondheid van onze mensen is het belangrijkste dat er is. Daarom is veiligheid één van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van onze bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte krijgen om veiligheid bespreekbaar te maken en onveilig werk te stoppen. Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn. Daarom heeft Voorbij Funderingstechniek een eigen visie op veiligheid ontwikkeld. Ons veiligheidsprogramma heet TOVF. Trots Op Veilig Funderen.

Video

Gerelateerde artikelen