Adverteren

Wat kan Industriebouw voor u betekenen?

Als partij in het bouwproces, of dat nu is als adviseur, ontwerper, toeleverancier, uitvoerder, onderaannemer of in onderhoud en beheer, kunnen wij uw kracht in beeld brengen. Niet zozeer door uw Unique Selling Points in beeld te brengen, maar vooral door te vertellen welke herkenbare problemen u in staat bent op te lossen voor uw potentiele klant. Dat is namelijk het enige waarin die klant geïnteresseerd is!

Hoe doen we dat?

Dat doen wij praktijkgericht, aan de hand van een project waar u een substantiële bijdrage aan geleverd heeft. Wij vertalen deze bijdrage op journalistieke wijze naar een klantgerichte boodschap. Zo kunt u laten zien wat u doet, hoe u relevante problemen aanpakt en waarom uw aanpak of product de beste oplossing is voor een geschetst probleem. Vervolgens zorgen we samen (!) dat de boodschap terecht komt bij de relevante doelgroepen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Na akkoord van uw kant om mee te doen krijgt u via onze administratie een opdrachtbevestiging met de gemaakte afspraken waarna de redactie contact met een van uw medewerkers (of met uzelf) zal opnemen. In samenspraak wordt dan een artikel samengesteld dat in de uiteindelijke publicatie wordt verrijkt met illustraties en relevante externe links. Vervolgens wordt deze content deelbaar gemaakt: enerzijds in de uitgave Industriebouw zelf, u ontvangst een Pdf van het artikel voor eigen commerciële doeleinde, anderzijds via social media van de uitgeverij en – belangrijker nog – via uw eigen digitale kanalen: de eigen website, Facebook, Linkedin, Twitter en zelfs websites van uw relaties.

                      

           Zo gaat ook uw boodschap viraal.