Ontvang deze editie per post

Een gratis voorbeeldmagazine naar keuze ontvangen? Vul onderstaand formulier in en wij zorgen dat u z.s.m. een door u gekozen exemplaar zult ontvangen.
Hidden

Editie 1

Juni 2024

Nieuw maar vertrouwd

Met trots presenteren wij u de eerste uitgave van GWWInfra, hét vakblad en multimediaal platform voor professionals die actief zijn in de sectoren Grond-, Weg-, Waterbouw en Infratechniek. Met ‘wij’ bedoelen wij het team van Work4Media, het mediabedrijf dat u wellicht kent als uitgever van het populaire vakblad Industriebouw. Hierin worden utilitaire en industriële bouwontwikkelingen belicht.

GWWInfra en Industriebouw vullen elkaar in dat opzicht perfect aan, vandaar deze mooie stap.

Kennisautoriteiten aan het woord
In deze eerste editie van GWWInfra pakken wij meteen stevig uit. We hebben vier kennisautoriteiten aan de tand gevoeld over hele actuele thema’s. Met Rijkswaterstaat belichten we de staat van het onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Met ProRail kijken we naar de bodemstabiliteit onder met name de oudere spoortrajecten en spoordijken. Voorzitter Arno Visser gaat in een interview namens Bouwend Nederland in op de vertraging die grote infrastructurele projecten oplopen. Volgens hem speelt daarbij het huidige aanbestedingsbeleid een grote rol. Als klap op de vuurpijl staken wij ons licht op bij netbeheerder TenneT. Hoe denken zij de capaciteit van ons nationale stroomnet de komende jaren fors uit te kunnen breiden? Kortom, stuk voor stuk onderwerpen waarbij voor de sectoren Grond-, Weg-, Waterbouw en Infra een belangrijke rol is weggelegd.

Aansprekende projectreportages
Naast interessante interviews met kennisautoriteiten en beleidsbepalers ruimen wij in elke editie van GWWInfra ook veel plaats in voor aantrekkelijke reportages van aansprekende en uiteenlopende projecten. De grootscheepse renovatie van het stationsgebied in Nijmegen, de transformatie van de oude Rijnhaven in Rotterdam tot woonwijk met park en strand en de grondige renovatie van de Heinenoordtunnel zijn zo maar een paar van de projecten die we in dit nummer uitgebreid presenteren. Het laat zien wat het Nederlandse bedrijfsleven allemaal in zijn mars heeft, Daar kunnen we wat ons betreft niet genoeg bij stilstaan.

Mooie familiebedrijven en aantrekkelijke werkgevers
Tijdens onze contacten met het bedrijfsleven komen wij vaak in gesprek met mooie familiebedrijven of innovatieve ondernemingen waar iedereen wel zou willen werken. Ook dit soort pareltjes geven wij graag de gelegenheid om zich via GWWInfra en/of Industriebouw aan een breed publiek te presenteren.

Maar dat geldt ook voor de presentatie en promotie van vernieuwende producten of diensten, innovaties of andere onderwerpen die de aandacht van onze doelgroepen verdienen.

Wij wensen u veel leesplezier,

Cock Penning


Details & binnenwerk magazine

Aanleiding Editie 1
Omvang 58 pagina's
Papier omslag 300 grams Sat MC
Papier binnenwerk 115 grams Mat MC
Afwerking Mat gelamineerd (Full colour)
Lees dit magazine

Download dit magazine

Uitgelichte artikelen

 • Heinenoordtunnel ondergaat grondige renovatie

  Barendrecht

  Kort na de zomer dit jaar zal de ingrijpende renovatie van de Heinenoordtunnel worden afgerond. In 2020 verstrekte Rijkswaterstaat de opdracht voor dit project aan Savera III, een combinatie van Dura Vermeer, Swarco en SPIE Nederland BV. Léon Dieleman, projectleider van Dura Vermeer, vertelt wat deze renovatie zo bijzonder maakt.
  Bekijk artikel
 • Baanstabiliteit krijgt alle aandacht van ProRail

  Interview ProRail

  Ongeveer 80% van het spoorwegennet in Nederland is van voor 1920. Door tal van invloeden is met name de bodemstabiliteit onder de spoorlijnen iets wat de afdeling AM-Techniek Spoor-, Wissels en Geotechniek van ProRail voortdurend bezighoudt. Stephan van Eeten, systeemmanager geotechniek, legt uit hoe ProRail dat samen met externe kennisinstellingen, zoals TU-Delft en Deltares, aanpakt en hoe marktpartijen worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen.
  Bekijk artikel
 • Facelift voor rangeeremplacement Nijmegen

  Nijmegen

  In Nijmegen werkt Van Ooijen Gouda momenteel druk aan de vernieuwing van het rangeeremplacement. De waterleidingen, de riolering, de verlichting: de wegen- en rail-infrabouwer vervangt alles. Een opdracht die de aannemer op het lijf geschreven lijkt. Belangrijkste uitdaging: de planning. “Goed overleg is cruciaal.”
  Bekijk artikel
 • Goed opdrachtgeverschap is essentieel voor infraprojecten

  Interview Bouwend Nederland

  In Nederland is de komende jaren op infrastructureel gebied heel veel werk te doen. Bij het inlossen van de enorme maatschappelijke verplichting is goed opdrachtgeverschap volgens Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland, essentieel. Bij aanbestedingstrajecten gaat het op dat vlak nogal eens mis en dat zorgt voor uitstel of zelfs afstel van noodzakelijk onderhoud aan wegen, bruggen en tunnels. Uitbreiding van het Nederlandse wegennet staat vanwege de stikstofproblematiek momenteel helemaal op een laag pitje. De politiek moet hier volgens de bestuurder het voortouw in nemen. “Het begint met duidelijke afspraken en keuzes maken en ervoor zorgen dat beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.”
  Bekijk artikel
 • Oude Rijnhaven wordt attractief woongebied met park en strand

  Rotterdam

  Waar in het verleden vrachtschepen werden geladen en gelost, veel landgenoten op de boot stapten om te emigreren en er ook juist weer migranten van overzeese gebieden arriveerden, daar ontstaat nu een aantrekkelijk nieuw stukje Rotterdam. De oude Rijnhaven, want daar hebben we het over, ondergaat een ingrijpende transformatie. Het voormalige havengebied verandert in een gebied met in totaal zo’n 3.000 woningen met winkels en horeca, een stadspark en een stadsstrand. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en het project moet rond 2040 volledig zijn afgerond.
  Bekijk artikel
 • TenneT en NBNL hebben het bedrijfsleven keihard nodig

  Interview TenneT

  Er is de komende jaren veel werk aan de winkel om de tansportcapaciteit en betrouwbaarheid van het stroomnet in Nederland op peil te brengen en te houden. De sterke toename van het stroomverbruik en de teruglevering van opgewekte groene stroom hebben de nodige impact op het huidige stroomnet. Eefje van Gorp en Theo Scholte, zij vertegenwoordigen respectievelijk TenneT en Netbeheer Nederland (NBNL), leggen uit hoe de nationale en regionale netbeheerders dit aan gaan pakken en welke belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de sectoren grond-, weg-, waterbouw en infra.
  Bekijk artikel
 • Duurzame uitdaging bij tweede deel geluidsschermen

  Dordrecht

  “Die opvallende populieren langs de toe- en afritten zijn de trots van de gemeente Dordrecht”, zegt Mark Maton, uitvoerder bij Heijmans. “En ik ben er op mijn beurt trots op dat we die grotendeels hebben kunnen behouden bij de aanleg van het tweede deel van de geluidsschermen langs de A16 en de N3.”
  Bekijk artikel
 • Nieuwe wegprojecten op pauze, hoe nu verder?

  Interview Rijkswaterstaat

  De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland bevorderen. Wat daarvoor allemaal moet gebeuren is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Door diverse factoren is het ten uitvoer brengen van dit investeringsprogramma echter stevig onder druk komen te staan.
  Bekijk artikel